Règlements

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.woodenstuff.pl jest prowadzony przez Wojciech Tokarczyk działającego pod firmą Wooden- Wojciech Tokarczyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rytro 493, 33-343 Rytro, NIP 7341593370, REGON 490716291, adres poczty elektronicznej: info@woodenstuff.pl, numer telefonu kontaktowego: 784 676 411 – zwana dalej Sprzedający.
  • 1.2. Definicje:
  • a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
  • c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • d) Kupujący – klient i konsument.
  • e) Sprzedający –
  • Wojciech Tokarczyk działającego pod firmą Wooden- Wojciech Tokarczyk, Rytro 493, 33-343 Rytro, NIP 7341593370, REGON 490716291
  • f) Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowych.
  • 1.3. Sposób kontaktowania się:
  • a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 784676411
  • b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: info@woodenstuff.pl
  • 1.4. Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy powinien dysponować:
  • a) komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024×768,
  • b) dostępem do poczty elektronicznej,
  • c) dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.
  • 1.5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.
 2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  • 2.1. Zamówienia są przyjmowane:
  • a) przez stronę: www.woodenstuff.pl poprzez aplikację „koszyk”, gdzie  Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje  zamawiane towary i wybiera formę płatności,
  • b) pod numerem telefonu: +48 784 676 411.
  • c) za pomocą e-mail pod adresem: info@woodenstuff.pl
  • 2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „koszyk” Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  • 2.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
  • 2.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).
  • 2.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.
  • 2.6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.
  • 2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia,
  • b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.
  • 2.8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • 2.9. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.
  • 2.10. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
  • 2.11. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.
  • 2.10. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.
 3. DOSTAWA

  • 3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
  • a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem 33-343 Rytro, Rytro 493.
  • b) przesyłka kurierska,
  • c) transport własny Sprzedającego.
  • 3.2. Zaleca się  aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości oraz gabaryty mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki kurierskiej i nie zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do Kupującego przez Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym zatwierdzeniu wysokości płatności za transport Sprzedającego.
  • 3.3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
  • 3.4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.
 4. PŁATNOŚCI

  • 4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:
  • a) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:
  • BGŻBNP 
   85 1600 1462 1873 6390 5000 00011 
  • b) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera,
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Deski do serwowania zakupione przez Konsumenta są objęte miesięczną gwarancją liczoną od dnia sprzedaży. Pozostałe Towary (meble itp) objęte są dwuletnią gwarancją liczoną od dnia sprzedaży. 
  • 5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz, chyba że ustalone jest inaczej. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel. Jako, że drewno jest surowcem naturalnym, pod wypływem zawartej wilgotności w powietrzu oraz temperatury rozszerza się i kurczy, jest to tzw. „praca drewna”. Optymalne warunki w pomieszczeniu to wilgotność w przedziale 50-65% i temperatura 200C ±5. Przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności zachodzi ryzyko pęknięcia drewna. Zaleca się w szczególności w okresie zimowym, gdy wilgotność znacznie spada stosowania dodatkowego nawilżania w pomieszczeniu.
  • 5.3. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych, wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie zawoskować cały fragment mebla.
  • 5.4. Meble drewniane lakierowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji.  Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować odbarwienie powierzchni. Do codziennej pielęgnacji należy stosować delikatnie zwilżoną i miękką szmatkę starając się wytrzeć mebel do sucha.  Przy użyciu specjalnych preparatów chemicznych trzeba upewnić się, że są one przeznaczone do mebli z drewna litego o powłoce lakierowanej i nie zawierają pochodnych silikonu lub alkoholu. Pod żadnym pozorem nie można stosować rozpuszczalników ani także preparatów zawierające je.
  • 5.5. Po każdym użyciu drewniana deska do serwowania lub krojenia musi zostać przetarta wilgotną szmatką lub, w razie większych zabrudzeń, umyta pod wodą z dodatkiem płynu. Następnie należy ją wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Nie należy suszyć drewnianych desek do serwowania bezpośrednio przy źródle ciepła. Deski do serwowania nie są odporne na wysoką temperaturę, uszkodzenia (plamy, przypalenia) powstałe na skutek położenia gorącego naczynia (patelni itp.) nie będą rozpatrywane w ramach reklamacji. 
  • 5.6. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla lub deski do serwowania. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
  • 5.7. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi mebli/desek do serwowania.
  • 5.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.
  • 5.9. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@woodenstuff.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
  • a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,
  • b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
  • c) wskazać żądanie.
  • 5.10. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcie. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.
  • 5.11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
 6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  • 6.1. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  • 7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.woodenstuff.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
  • 7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@woodenstuff.pl.
  • 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
  • 7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.
  • 7.5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.
  • 7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  • 7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
  • 7.8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:
  • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
  • 8.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu “płatności elektronicznych” powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
  • 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
  • 8.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.